Zpět

Namasté Care

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015564

Projekt reaguje na narůstající počet nemocných Alzheimerovou nemocí, což v kombinaci s nedostupností odpovídající péče o nemocné v pokročilé fázi nemoci má několik dopadů: nejsou naplňovány základní lidské potřeby nemocných a formální i neformální pečovatelé jsou vystaveni neúměrné zátěži při péči o tyto nemocné. Jako řešení přinášíme Namasté care, což je (v zahraničí) vědecky ověřená metoda, která zvyšuje kvalitu života nemocných a snižuje zátěž pečovatelů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Hlavní město Praha; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj; Jihomoravský kraj; Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Hlavní město Praha; Královéhradecký kraj; Karlovarský kraj; Kraj Vysočina; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby, Veřejnost, Zaměstnanci

Příjemce

 • Meridiem o.p.s.
 • IČ: 29149584
 • Sídlo:
  • Ulice: Olšany
  • Číslo popisné: 2220/11
  • Městská část: Říčany u Prahy
  • Město: Říčany
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 13 623 080,11
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 369 909,49

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Investiční priorita: 3.48 - Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
 • Výzva: Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021