Zpět

NAVAZUJÍCÍ PODPORA PRO PROVOZ DS NA HORU JILEMNICE

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016634

Předkládaný projekt plynule navazuje na stávající projekt číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008939, podpořený z výzvy 03_17_073 OPZ.

Adresa místa provozu: Masarykovo náměstí 135, 514 01 Jilemnice. DS je provozována v samostatné části budovy. Provozování činnosti probíhá ve dvou patrech (přízemí + 1. patro).
Kapacita dětské skupiny: 20 osob.
Harmonogram realizace: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022.
Forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: Dětská skupina pro veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Na horu, z.s.
 • IČ: 01836137
 • Sídlo:
  • Ulice: U Nemocnice
  • Číslo popisné: 1190
  • Městská část: Jilemnice
  • Město: Jilemnice
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 51401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 049 596,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 538 164,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 6. 2022