Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nízkoprahové zařízení pro mládež v Postoloprtech

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011715

Předmětem projektu je zlepšení kvality života mládeže ze SVL v Postoloprtech předcházením nebo snížením soc. a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro mládež. Projekt se zaměřuje na podporu mládeže ve věku 15 - 26 let z Postoloprt, během realizace podpoří 40 osob. Projekt je v souladu se strategickými dokumenty obce ? KP (opatření 2.2.1) a SPSZ (cíl 3.1.2).

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Ústecký kraj
  • Místo dopadu: Ústecký kraj

Příjemce

  • Romano jasnica, spolek
  • IČ: 68974922

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 2. 2020