Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová pracovní místa - Hotel pod Zvičinou

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015203

Žadatel je stabilním subjektem v cestovním ruchu, který je perspektivním odvětvím v regionu působnosti MAS KD, tj. v regionu s dlouhodobě nízkým podílem průmyslové výroby. Díky realizaci projektu v r.2017-2018 se podařilo zajistit pracovní uplatnění pro podpořenou osobu z CS i po ukončení projektu.
Realizací projektu žadatel vytvoří 2 nová udržitelná pracovní místa. Žadatel tak aktivně přispěje ke zvýšení pracovního uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce v regionu působnosti MAS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2020 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let

Příjemce

 • Pod Zvičinou, s.r.o.
 • IČ: 25929054
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 96
  • Město: Dolní Brusnice
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54472

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 790 173,81
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 7. 2020