Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nový start pro Anežku

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014991

Smyslem projektu je podpořit vznik sociálního podniku, který bude provozován v rámci doplňkové činnosti žadatele a vznikne transformací tří sociálně terapeutických dílen a pracovišť s chráněnými pracovními místy (tkalcovna, truhlárna, zahradnická dílna). Během realizace projektu v něm bude zaměstnáno min. 20 osob se zdravotním postižením a záměrem žadatele je tento stav udržet/zvýšit i po skončení realizace projektu.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihočeský kraj
  • Místo dopadu: Jihočeský kraj

Příjemce

  • Domov sv. Anežky, o.p.s.
  • IČ: 26018888

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020