Zpět

Občanská poradna Kutná Hora - rozšíření služeb na území MAS

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015816

Oblastní charita Kutná Hora bude poskytovat službu odborného sociálního poradenství pro obyvatele žijící na území MAS Lípa pro venkov v ambulantní formě v nových místech poskytování, rozvine zde terénní formu služby. Budou zároveň nastaveny i nové formy poskytování služby využitím moderních nástrojů. Projekt tak zajistí službu odborného sociálního poradenství v místech, kde dnes služba chybí. Služba se také dostane k obyvatelům v odlehlejších a dopravně hůře obsloužených místech území MAS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Oběti trestné činnosti, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Osoby pečující o malé děti, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách, Rodiče samoživitelé, Sociální pracovníci

Příjemce

 • Oblastní charita Kutná Hora
 • IČ: 49543547
 • Sídlo:
  • Ulice: Havířská
  • Číslo popisné: 403/3
  • Městská část: Kutná Hora-Vnitřní Město
  • Město: Kutná Hora
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 28401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 700 000,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 300 000,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021