Zpět

Obec Libňatov - technický pracovník

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015651

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání a tedy podpořit osoby z cílové skupiny, konkrétně osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a poskytnout této osobě individuální podporu pro snadnější vstup na trh práce. Projekt je zároveň zaměřen na individuální podporu osob z cílových skupin prostřednictvím poradenství, které povede ke zlepšení jejich postavení na pracovním trhu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči o zaměstnání

Příjemce

 • OBEC LIBŇATOV
 • IČ: 00278084
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 148
  • Město: Libňatov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54236

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 750 618,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 132 462,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021