Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odborné dluhové a profesní poradenství podporující sociální začleňování na obcích

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014117

V rámci projektu bude poskytováno odborné dluhové a profesní poradenství v obcích MAS, u nichž je předjednána spolupráce se starosty. Vybrané obce se nacházejí ve větší vzdálenosti od okresního města (15-30 km) a nejsou pokryty odbornými službami v dané oblasti. Projekt má za cíl oslovit občany v místě bydliště a kombinací více forem odborné práce zajistit informovanost a motivaci min. 300 občanů se zvýšeným výskytem dluhů a nestabilním zaměstnáním a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj

Příjemce

  • Nová možnost, z.ú.
  • IČ: 05078261

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 2. 2020