Zpět

Odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Eurosecur s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013235

Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč společností Eurosecur s.r.o. Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků společnosti, s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje žadatele.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Eurosecur s. r. o.
 • IČ: 25081144
 • Sídlo:
  • Ulice: Prvního pluku
  • Číslo popisné: 320/17
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 919 411,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
4. 10. 2021