Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odborný pracovník na průsečíku sociálních služeb a škol

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014278

Hlavním cílem projektu je účinně podpořit rodiny s dětmi v předškolním a mladším školním věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a školním neúspěchem z důvodů sociálního znevýhodnění. Prostředkem k dosažení cíle je vytvoření pozice odborného pracovníka, který bude aktivně oslovovat učitele a jejich prostřednictvím rodiny v regionu MAS Poličsko s nabídkou spolupráce při řešení sociálních problémů u žáků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Příjemce

 • Středisko výchovné péče Svitavska
 • IČ: 02709058
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 40
  • Město: Květná
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 57201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 533 102,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 270 547,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020