Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Okna nad Company snižování zaměstnanosti ve strukturálně slabém regionu

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011975

Cílem projektu je pomoci snižovat nezaměstnanost v okres Třebíč, který patří mezi strukturálně slabé regiony. Dále podporuje vznik pracovních míst v malých obcích kraje Vysočina. Pozice je záměrně vytvářena pro osoby, jež se hůře uplatňují na trhu práce (osoby se základním vzděláním, osoby starší, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s finančními problémy). Zaměstnanci budou poskytnuty prostředky k sebevzdělávání a práci na sobě.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2021
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Propouštění zaměstnanci, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Okna&Company, s.r.o.
 • IČ: 26942691
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského nám.
  • Číslo popisné: 141/5
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 420 665,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
17. 11. 2020