Zpět

OTEVŘENÉ DVEŘE

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015659

Předložený projekt je systémově zaměřen na pozitivní, výraznou individuální motivaci účastníků k nastartování aktivního přístupu k řešení osobní situace a nasměrování účastníků k aktivitě v oblasti změny a zvýšení kvalifikace, s cílem dosáhnout udržitelného zaměstnání. Tímto bychom chtěli účastníky přesvědčit, že budoucnost je v práci, že mnoho tzv. překážek v nalezení práce je v dnešní době určitý subjektivní názory se kterými je nutné pracovat.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Příjemce

 • LEADER ACADEMY o.p.s.
 • IČ: 29122970
 • Sídlo:
  • Ulice: Karlovarská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Valeč v Čechách
  • Město: Valeč
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36453

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 164 450,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 381 961,88

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 6. 2021