Zpět

PACka Neratovice

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015765

Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péči. Na území MAS Nad Prahou rozšířit nabídku služeb o služby nad rámec zákona o sociálních službách, pro rodiny a pečující, kteří pečují o děti s postižením psychickým, fyzickým či mentálním. Hlavním cílem je založení Klubu rodičů a hendikepovaných dětí PACka Neratovice, kde budou mít k dispozici podpůrné služby. Jako doplňková činnost budou pro hendikepované děti a jejich pečující terapie.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby se zdravotním postižením, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Sun of Art, o.p.s.
 • IČ: 26642611
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkova
  • Číslo popisné: 305/3
  • Městská část: Mělník
  • Město: Mělník
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 27601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 364 615,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 417 285,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021