Zpět

Podnikové vzdělávání v CSGM

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013489

Cílem projektu je posílit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců společnosti CSGM a.s., a to prostřednictvím vybraných aktivit odborného vzdělávání. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno celkem 71 zaměstnanců společnosti žadatele, u kterých byla zjištěna potřeba odborného vzdělávání. Vzdělávací aktivity budou realizovány v letech 2020 a 2021 a budou zajištěny externími lektory.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • CSGM a.s.
 • IČ: 01384694
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolovská
  • Číslo popisné: 675/9
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 410 258,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
7. 6. 2022