Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti Autosklo GO - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013362

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnostech žadatele a partnera, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 30. 4. 2021
 • Místo realizace: Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Kraj Vysočina; Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Autosklo GO a.s.
 • IČ: 28096665
 • Sídlo:
  • Ulice: Bořivojova
  • Číslo popisné: 878/35
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 688 372,49
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
6. 10. 2021