Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o. II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013766

Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných zaměstnanců společnosti BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o. pro jeho další rozvoj a lepší konkurenceschopnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o.
 • IČ: 48151475
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 69
  • Město: Bílá
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46343

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 577 796,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021