Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti Building Plastics - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013847

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
 • IČ: 63491796
 • Sídlo:
  • Město: Velká Bíteš
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 595 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 173 637,49
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
7. 9. 2022