Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti LAVAT - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013598

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • LAVAT a.s.
 • IČ: 46356541
 • Sídlo:
  • Ulice: Tovární
  • Číslo popisné: 35
  • Městská část: Chotutice
  • Město: Chotutice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28103

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 975 833,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020