Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013112

Projekt řeší potřebu dalšího profesního vzdělávání vybraných zaměstnanců žadatele. Jeho obsahem je série kurzů z podporovaných oblastí vzdělávání Měkkých a manažerských dovedností a Interního lektora.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí u 226 zaměstnanců žadatele, z nichž je 57 zaměstnanců starších 54 let.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Královéhradecký kraj
  • Místo dopadu: Královéhradecký kraj

Příjemce

  • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
  • IČ: 04599021

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020