Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy LAUFEN CZ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013044

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Ústecký kraj; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Kraj Vysočina; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj; Středočeský kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • LAUFEN CZ s.r.o.
 • IČ: 25758691
 • Sídlo:
  • Ulice: V Tůních
  • Číslo popisné: 1637/3
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 799 620,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
23. 11. 2021