Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MEGAPIXEL s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013439

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Karlovarský kraj; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Ústecký kraj; Kraj Vysočina; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj; Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • MEGAPIXEL s.r.o.
 • IČ: 25431927
 • Sídlo:
  • Ulice: Komunardů
  • Číslo popisné: 1584/42
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 170 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 919 387,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
12. 9. 2022