Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Modynas

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013080

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; Jihočeský kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Ústecký kraj; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Karlovarský kraj; Středočeský kraj; Liberecký kraj
  • Místo dopadu: Ústecký kraj; Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Jihočeský kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Kraj Vysočina; Plzeňský kraj; Středočeský kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj

Příjemce

  • MODYNAS, s.r.o.
  • IČ: 25193813

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
21. 2. 2020