Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy STAHLGRUBER CZ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012981

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Královéhradecký kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Liberecký kraj; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj; Moravskoslezský kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Kraj Vysočina; Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
 • IČ: 44846967
 • Sídlo:
  • Ulice: Průmyslová
  • Číslo popisné: 1385
  • Městská část: Hostivice
  • Město: Hostivice
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 259 501,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
7. 12. 2021