Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005605

Projekt je určen pro zaměstnance 2 společností v OLK, okrese Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj společnosti, zajistíme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence, posílíme týmovou spolupráci a rozvoj firemní kultury.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2017 - 30. 9. 2017
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • IČ: 48392952
 • Sídlo:
  • Ulice: Zemědělská
  • Číslo popisné: 2520/16
  • Městská část: Dolní Temenice
  • Město: Šumperk
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 567 187,84
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Více informací o projektu


 
9. 11. 2018