Zpět

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob v MAS Frýdlantsko - Beskydy

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015691

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, které pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí na území MAS Frýdlantsko - Beskydy. Projekt navazuje na SCLLD MAS Frýdlantska - Beskydy, a sice na Specifický cíl strategie SCLLD: 3. 3 Zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb, Opatření SCLLD: 3.2 Sociální služby a sociální začleňování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Andělé Stromu života p. s.
 • IČ: 03632661
 • Sídlo:
  • Ulice: Kostelní
  • Číslo popisné: 71/37
  • Městská část: Nový Jičín-město
  • Město: Nový Jičín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 902 895,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 335 805,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021