Zpět

Podpora domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a okolí

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015739

Projektový záměr je zaměřen na řešení absence dostupnosti služeb domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a jeho nejbližším okolí. Aktivity projektu budou zaměřené především na edukaci neformálních pečovatelů, odborné poradenství, organizaci a pomoc při zvládání péče o pacienta, podporu v poskytování informací o využívání podpůrných služeb, jednání s úřady, pomoc v truchlení a pomoc s administrativou. Doplňkově bude vzděláván multidisciplinární tým hospice v oblasti paliativní péče.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o jiné závislé osoby

Příjemce

 • Diakonie Apoštolské církve
 • IČ: 26521385
 • Sídlo:
  • Ulice: Polní
  • Číslo popisné: 1105/15
  • Městská část: Český Těšín
  • Město: Český Těšín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 737 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 630 992,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 287 822,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
12. 9. 2022