Zpět

Podpora duševního zdraví v terénu

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016093

Cílem projektu je zabezpečit, aby lidé, kteří jsou ovlivněni (tj. duševní nemoc sami mají či jsou jí dispozičně ohrožení nebo jsou blízcí osobám s duševním onemocněním) duševní nemocí, měli možnost využít podporu a pomoc.
Jedná se především o řešení a předcházení dopadů duševního onemocnění, sociální izolace, zhoršení psychického stavu, negativní vliv na osoby blízké, zhoršení ekonomické a sociální situace - projekt napomáhá zvýšení možnosti zaměstnání osob z cílových skupin.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách

Příjemce

 • Charita Vyškov
 • IČ: 65841875
 • Sídlo:
  • Ulice: Morávkova
  • Číslo popisné: 745/1a
  • Městská část: Pazderna
  • Město: Vyškov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 680 994,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 296 646,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 11. 2021