Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora komunitní práce v obci Lhotka

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154

Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Uvedená osoba je vzdělaná v sociální práci a dlouhodobě se věnuje předmětným cílovým skupinám. Současně je obyvatelkou obce, a tedy osobou znalou prostředí a místních poměrů, což vysokou měrou přispěje k úspěšnému plnění úkolů sociální práce v naší lokalitě. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby pečující o malé děti, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Obec Lhotka
 • IČ: 00662275
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 55
  • Město: Lhotka
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27731

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 665 617,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 293 932,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
25. 9. 2019