Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora komunitní práce v obci Lhotka

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154

Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Uvedená osoba je vzdělaná v sociální práci a dlouhodobě se věnuje předmětným cílovým skupinám. Současně je obyvatelkou obce, a tedy osobou znalou prostředí a místních poměrů, což vysokou měrou přispěje k úspěšnému plnění úkolů sociální práce v naší lokalitě. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • Obec Lhotka
  • IČ: 00662275

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 4. 2019