Zpět

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015086

Předkládaný projekt řeší sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob, které žijí na území MAS SKCH, a to v obci Hroubovice, Vrbatův Kostelec a Skuteč. Personální podpora komunitních center, které v těchto obcích vznikají, mobilizuje místní komunitu a aktivizuje její vnitřní zdroje. Komplexním komunitním přístupem posílíme vazby mezi obyvateli obce s různým sociálním statusem. Takto personálně podpořená KC budou sloužit jako bezpečný prostor pro aktivity komunitní sociální práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Mikroregion Skutečsko - Ležáky
 • IČ: 69175179
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 42
  • Město: Vrbatův Kostelec
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53956

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 867 340,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 153 060,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021