Zpět

Podpora neformálních pečujících při péči o umírající na Třeboňsku

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015557

Projekt je zaměřen na osoby, které se rozhodly pomoci svým blízkým, odkázaným na cizí pomoc, ve finálním stádiu svého života. Těmto osobám není lhostejné, že jejich blízký trpí a chce být v těchto chvílích ve svém prostředí, a jsou ochotni se o něj postarat.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • IČ: 22707328
 • Sídlo:
  • Ulice: Svatopluka Čecha
  • Číslo popisné: 20
  • Městská část: Třeboň Ⅰ
  • Město: Třeboň
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 248 666,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 573 294,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 11. 2020