Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora osob (z území Mladoboleslavského venkova) s hendikepem na trhu práce

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014069

Klíčový projekt Mladoboleslavského venkova z. ú., který má umožnit návrat na trh práce osobám s kumulací hendikepů na trhu práce. Pro cílovou skupinu budou v průběhu projektu vytvořeno 6 pracovních míst, s dobou trvání 6 měsíců. V průběhu zapojení do projektu projde každá ze zapojených osob z cílové skupiny rekvalifikací, která osobě pomůže získat po ukončení projektu práci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Dolní Pojizeří z.ú.
 • IČ: 01172361
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 12
  • Městská část: Kostelní Hlavno
  • Město: Kostelní Hlavno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29476

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 437 214,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 253 626,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020