Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora pečujících osob v MAS Hranicko

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014038

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, které pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí na území MAS Hranicko. Projekt navazuje na SCLLD MAS Hranicka, a sice na Specifický cíl strategie č. 3.1 Zlepšování úrovně a rozšíření nabídky potřebných sociálních služeb, opatření/Fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Olomoucký kraj
  • Místo dopadu: Olomoucký kraj

Příjemce

  • Andělé Stromu života p. s.
  • IČ: 03632661

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 2. 2020