Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995

Záměrem projektu je podpora procesů směřujících k plánování sociálních služeb, modelace sítě sociálních služeb na území Olomouckého kraje (dále také jen "OK") a podpora kontinuálního a provázaného procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni a obecní úrovni. Dalším cílem je prohlubování kvality sociální práce v OK a zajištění aktivit nezbytných pro zvyšování dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb (dále také jen "SS").

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 14 447 837,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 549 618,40

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020