Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora prorodinných opatření v obci Střílky

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014032

Zvýšení harmonie pracovní a rodinné sféry života rodičů malých děti. Projekt směřuje ke zlepšení šance rodičů na udržitelnost na trhu práce díky snížení tlaku na zajištění kvalitní péče o své děti v době výkonu zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se obec Střílky nachází v sociálně vyloučené lokalitě ČR, chceme projektem pořádání příměstských táborů podpořit členy místní komunity - rodiče malých děti v jejich kvalitě profesního i rodinného života. Tím projekt zvýší kvalitu života v obci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace
 • IČ: 70980489
 • Sídlo:
  • Ulice: Koryčanská
  • Číslo popisné: 47
  • Městská část: Střílky
  • Město: Střílky
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76804

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 625 217,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 110 332,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020