Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora provozu dětské skupiny baby club KAČKA II.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016140

Navazuji na realizaci projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008572.
Dětská skupina: Baby club KAČKA
Adresa místa realizace: Jateční 7/2304, Opava - Předměstí, PSČ 746 01
Kapacita dětské skupiny: 15 dětí
Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost
Harmonogram projektu: od 1.5.2020 do 30.4.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Baby club KAČKA z.s.
 • IČ: 06493157
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Lúčky
  • Číslo popisné: 494
  • Městská část: Slavkov u Opavy
  • Město: Slavkov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74757

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 037 050,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 535 950,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020