Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora provozu dětské skupiny Monty z.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015879

Navazuji na realizaci projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379.

Adresa místa realizace: Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Kapacita dětské skupiny: 10 dětí
Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost
Harmonogram projektu: od 1.3.2020 do 28.2.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Dětská skupina Monty z.s.
 • IČ: 06449727
 • Sídlo:
  • Ulice: Španielova
  • Číslo popisné: 6227/3
  • Městská část: Poruba
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 861 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 328 500,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020