Zpět

Podpora rodin s dětmi v Jakubově a okolí

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015559

Projekt řeší chybějící kapacitu zařízení péče o děti v Jakubově a okolí v době před vyučováním a během letních prázdnin. Cílem projektu je sladění rodinného a pracovního života, uplatnění rovnosti žen a mužů na trhu práce, snížení nezaměstnanosti a předcházení sociálního vyloučení cílové skupiny osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce z mateřské či rodičovské dovolené. Projekt podpoří minimálně 20 osob (rodin) z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Obec Jakubov u Moravských Budějovic
 • IČ: 00289493
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 155
  • Město: Jakubov u Moravských Budějovic
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67544

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 440 725,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 77 775,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021