Zpět

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb sociální prevence, a to domů na půl cesty a ambulantní a terénní formy sociální rehabilitace, na území Plzeňského kraje osobám z cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Oběti trestné činnosti, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby opouštějící institucionální zařízení, Osoby pečující o malé děti, Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby se zdravotním postižením, Osoby v nebo po výkonu trestu, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Plzeňský kraj
 • IČ: 70890366
 • Sídlo:
  • Ulice: Škroupova
  • Číslo popisné: 1760/18
  • Městská část: Vnitřní Město
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 301 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 47 454 993,52
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 8 374 410,63

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
12. 2. 2021