Zpět

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703

Realizací projektu budou podpořeny cílové skupiny: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi prostřednictvím zajištění dostupnosti poskytování uvedených druhů sociálních služeb: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a intervenční centra. Činnosti sociálních služeb přispívají ke snížení sociálního vyloučení cílových skupin a k minimalizaci sociálních a zdravotních důsledků vyplývající z užívání návykových látek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby pečující o malé děti, Pracovníci v sociálních službách, Rodiče samoživitelé, Sociální pracovníci

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 230 316 913,10
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 40 644 161,14

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 7. 2019