Zpět

Podpora zaměstnanosti v oblasti péče na území MAS Šumavsko

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011084

Cílem projektu je podpora dlouhodobě udržitelné zaměstnanosti na území MAS Šumavsko v oblasti péče o děti a seniory, identifikace stávajících i nových pracovních příležitostí a zapojení znevýhodněných skupin na trh práce díky individuální diagnostice, komplexní přípravě a podpoře při přechodu do zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • KUSTOD s.r.o.
 • IČ: 27330052
 • Sídlo:
  • Ulice: Pobřežní
  • Číslo popisné: 249/46
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 774 338,87
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
9. 11. 2021