Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora zaměstnosti v obci Hlavenec

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010504

Projekt řeší podporu zaměstnanosti - zaměstnání osob z cílových skupin pro potřeby obce Hlavenec.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2019 - 29. 6. 2020
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Obec Hlavenec
 • IČ: 00474177
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 82
  • Město: Hlavenec
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29474

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 216 520,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 214 680,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 12. 2019