Zpět

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606

V rámci projektu chceme realizovat první a nejdůležitější kroky pro člověka v krizi. Vyhledat ho a začít s ním komunikovat. Dát mu naději, že je možno jeho situaci řešit, zvýšit jeho motivaci k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace, nabídnout mu možná řešení a podpořit ho v tom, aby ve svém životě udělal změnu, která jej může přivést zpět do běžného života a pracovního procesu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Diecézní charita Brno
 • IČ: 44990260
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Kpt. Jaroše
  • Číslo popisné: 1928/9
  • Městská část: Černá Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 482 170,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 261 559,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021