Zpět

Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015360

Projekt je zaměřen na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného
sociálního poradenství, vč. zavádění interaktivních případových konferencí do praxe, odborné podpory a vzdělávání
pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou, kterou jsou osoby a rodiny s dětmi soc. vyloučené či
vyloučením ohrožené z Hlučínska. Cílem projektu je obnovení narušených funkcí
rodin, jejich stabilizace, prevence a zamezení sociálního vyloučení a dalších rizik osob CS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci

Příjemce

 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • IČ: 25852345
 • Sídlo:
  • Ulice: Zacpalova
  • Číslo popisné: 379/27
  • Městská část: Předměstí
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 107 553,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 195 450,57

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021