Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Příměstské tábory Mladých ochránců přírody Karpaťáček

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010385

Jsme organizací, která se zabývá ochranou přírody a osvětou. V posledních letech pořádáme letní příměstské tábory pro děti základní školy. Tím umožňujeme rodičům mít zajištěnou péči o dítě v čase, kdy chtějí pracovat či se do práce připravovat. Uskuteční se celkem šest příměstských táborů v rozmezí let 2019 až 2021. Tábory budou probíhat především na území města Veselí nad Moravou a jeho okolí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Zlínský kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • ZO ČSOP Bílé Karpaty
 • IČ: 47895497
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Bartolomějské
  • Číslo popisné: 47
  • Městská část: Veselí nad Moravou
  • Město: Veselí nad Moravou
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 346 194,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 61 093,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020