Zpět

Příměstské tábory na Skaličce

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015628

Projekt reaguje na potřeby sladění pracovního a rodinného života osob pečujících o děti do 15 let věku. Cílem projektu je zajistit péči o děti rodičů s vazbou na trh práce v době letních prázdnin, a to formou realizace příměstských táborů v Zábřehu. Poskytovaná služba je určena rodičům ze Zábřehu a okolí s bydlištěm v MAS Horní Pomoraví.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh, z. s.
 • IČ: 60341891
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 3
  • Město: Hoštejn
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 497 919,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 87 868,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021