Zpět

Příměstské tábory na území MAS Aktivios - II

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088

Projekt se zaměřuje na naplnění záměru výzvy, kterým je zvýšit uplatnitelnost rodičů dětí na trhu práce, pomoci jim sladit soukromý a pracovní život a předcházet tak sociálnímu vyloučení těchto osob. K naplnění tohoto záměru projekt přispěje prostřednictvím zajištění příměstských táborů, které jsou předmětem výzvy. V rámci projektu dojde k podpoře min. 112 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • MAS Aktivios, z.s.
 • IČ: 27007090
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 46
  • Město: Nezdice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 755 887,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 309 862,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 12. 2021