Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Příměstské tábory s Dobrodějem v lese

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011791

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstkých táborech v době školních prázdnin v oblasti Moravského krasu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.
 • IČ: 22606262
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 24
  • Město: Březina
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67905

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 663 318,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 117 056,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020