Zpět

Příměstské tábory Sudkov

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015470

Projekt je zaměřen na zajištění služeb péče o děti v době hlavních školních prázdnin poskytováním nepobytových táborů.
V průběhu let 2020, 202, 2022 budou poskytovány nepobytové tábory v rozsahu vždy celkem 10 prac.dnů o letních prázdninách (2 turnusy/rok). Poskytovatelem je ZŠ Sudkov, příspěvková organizace, služba je zaměřena na rodiče dětí z obce Sudkov. Aktivity projektu mají přispět ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnaných rodičů nebo osob vracejících se na trh práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Základní škola a Mateřská škola Sudkov, příspěvková organizace
 • IČ: 70990930
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 176
  • Město: Sudkov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78821

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 423 273,43
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 74 695,32

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021