Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618

Hlavním cílem projektu je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci území Mikroregionu Odersko, resp. území zapojených členských obcí mikroregionu, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů k řízení ve veřejné správě. Cíle bude dosaženo prostřednictvím strategického uchopení komunikace dotčených úřadů s veřejností a zapojení nových komunikačních prostředků. Projekt přispěje ke zvýšení kvality fungování jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • "Mikroregion Odersko"
 • IČ: 70953201
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 16/25
  • Městská část: Odry
  • Město: Odry
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74235

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 523 045,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 974 655,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020